week8

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2558

        วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
14/12/2558
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : ไม่มีหินก้อนใดโง่
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,งูใหญ่กับกระต่าย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม : ครูนำตะกร้าที่ใส่ก้อนหิน และมีกระดาษครึ่ง A4 มาวางไว้ตรงหน้า ครูกระตุ้นคำถาม เช่น นักเรียนเห็นอะไร? / รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็น? /ถ้าจะเปรียบเทียบนักเรียนจะเปรียบเทียบก้อนหินกับตนเองอย่างไรบ้าง?
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเพิ่มเติม เช่น นักเรียนคิดเห็นอย่างไรจากประโยคที่ว่า “ไม่มีหินก้อนใดโง่”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูส่งหินและกระดาษให้นักเรียนหยิบหินและกระดาษวาดภาพแต่งเรื่องราวจากหิน(ในขณะส่งและรับจะไหว้และรับไหว้เพื่อนๆอย่างนอบน้อม)
- นักเรียนแต่ละคนเล่าถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ไม่มีหินก้อนใดโง่”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
ถั่ว / ใบไม้ /หิน
อังคาร
15/12/2558
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  อังกฤษ
ใคร่ครวญ ทบทวน เชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ชื่อกิจกรรม : ไขปริศนาหาคำตอบ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม : ครูอธิบายข้อตกลงในการทำกิจกรรมไขปริศนาหาคำตอบ
- ครูเตรียมสลากรายชื่อและสลากคำถามวางไว้ตรงกลางวงกลม แล้วขออาสานักเรียนสุมจับคำถามและอ่านคำถามให้ครูและเพื่อนฟัง เช่น เช่น ถ้าคนได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี คุณจะพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนต่างๆอย่างไร , ถ้าคุณป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย และสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น คุณคิดว่าจะทำอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดจึงเลือกทำสิ่งนั้น , ถ้าคุณมีเงิน 1 ล้านคุณจะบริหารจัดการอย่างไร ให้เงินนั้นประโยชน์ที่สุด
 หลังจากนั้นจึงสุ่มจับรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในการไขปริศนาตอบคำถาม (หากตอบไม่ได้จริงๆนักเรียนสามารถขอให้เพื่อนมาชวยตอบคำถามได้ 1 คน)
- เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว ผู้ที่ตอบถามจะได้สิทธิ์ในการจับสลากเลือกคำถามและอ่านคำถามให้ครูและเพื่อนฟัง รวมทั้งได้สิทธิ์ในการจำสลากเลือกผู้ที่จะตอบคำถามในข้อต่อไป
- ทำกิจกรรมต่อเนื่องไปจนครบทุกคนและครู
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ไขปริศนาหาคำตอบ”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- สลากคำถามที่สร้างสรรค์จำนวน 30 คำถาม
- สลากรายชื่อนักเรียน
พุธ
16/12/2558
ศิลปะ  ดนตรี
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ จินตนาการ
ชื่อกิจกรรม ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,ขนมจีบ กระต่ายน้อย) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม : ครูเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับดนตรีและบทเพลงที่เคยแต่ง รวมทั้งแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง
ครูนำนักเรียนร้องเพลงที่ครูแต่งเอง ซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติและทำกิจกรรมเลียนแบบเสียงธรรมชาติประกอบเพลง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ดนตรีดลใจ”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
เพลงรักธรรมชาติ
- กีต้าร์
พฤหัสบดี
17/12/2558
โยคะ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ


ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม
: ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
: ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน โดยกำหนดลมหายใจเข้าออกให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ขั้นจบ
: ครูมีนิทานสั้นๆเล่าให้นักเรียนฟังและนับให้สัญญาณเพื่อให้นักเรียนตื่นขึ้นอย่างมีสติจากนั้นครูพูดให้ คำชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน
แผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ศุกร์
18/12/2558
วรรณกรรม 
นิทาน  เรื่องเล่า 
 ประสบการณ์ 
- สมาธิจดจ่อ
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
ชื่อกิจกรรม : สัญลักษณ์แทนตัวเอง
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงสู่กิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนตัวเอง
- ครูอธิบายกิจกรรม สร้างข้อตกลง
- นักเรียนลงมือปฏิบัติวาดภาพสัญลักษณ์แทนตัวเอง
- นักเรียนอธิบายสิ่งที่ตัวเองวาด   
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม สัญลักษณ์แทนตัวเอง”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ดินสอ

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
วันจันทร์
ขั้นนำ

ขั้นกิจกรรม


ขั้นสรุป


วันอังคาร
ขั้นนำ

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น