week9

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2558
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
21 - 25
ธ.ค.
2558
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : สะพานบล๊อกไม้
ขั้นเตรียม: ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
-Brain Gym2 ท่า
ขั้นกิจกรรม: ครูมีเรื่องเล่าสะพานแห่งรักมาเล่าให้นักเรียนได้ฟัง หลังจากที่ฟังจบครูนำบล็อกไม้มาให้นักเรียนดูครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร  บล๊อกไม้สามารถนำมาทำอะไรได้บ้างและไม่สามารถทำอะไรได้”
- จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนต่อบล๊อกเป็นสะพานหลังจากที่ต่อเสร็จนักเรียนแต่ละคนร่วมกันตั้งชื่อสะพาน
ขั้นจบ:ครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
บล๊อกไม้
อังคาร
ใคร่ครวญ ทบทวน เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งในธรรมชาติ
ชื่อกิจกรรม:  ฉันคือธรรมชาติ
ขั้นเตรียม:  กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม: ครูให้นักเรียนดูภาพ และถามนักเรียน เช่น เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร และคิดว่าภาพนี้สัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร
- ครูแจกป้ายชื่อ และให้นักเรียนตั้งชื่อตัวเองใหม่ โดยตั้งตามสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ นก ช้าง ปลา เสื้อ สิง โต ยุง ผีเสือ รา เห็น ฯลฯ
- ครูถามนักเรียนแต่ละคนว่า เลือกจะเป็นอะไร เพราะอะไรถึงอยากจะเป็นสิ่งนั้น และคิดว่าตนเองเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับเพื่อนคนใดในห้องบ้าง เพราะอะไร จากนั้นให้ส่งม่วนเชือกไปให้เพื่อน แล้วให้นำกระดาษกาวแปะติดปลายเชือกไว้กับพื้นทั้งสองด้าน เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กัน
- ดำเนินกิจกรรมไปเรื่อยๆครบทุกคน
- ครูตั้งคำถามว่า ถ้าบางอย่างหายไปจะเกิดอะไรขึ้น เช่น หากในกิจกรรมนั้นมีนักเรียนที่ตั้งชื่อว่าตนเองคือ ต้นไม้ ครูก็จะถามว่า ถ้าตนไม้หายไป ใครจะได้รับผลกระทบบ้าง
ขั้นจบ: ครูนักเรียนเก็บเชือกโดยเริ่มจากคนที่อยู่ปลายสุด ลุกขึ้นและม้วนเชือกไปจนถึงเพื่อนที่มีเชือกเชื่อมโยงกับตนเอง จากนั้นก็ไหว้และกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเพื่อที่อยู่ตรงนั้นและได้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
- ภาพป่าในธรรมชาติจากเว็บ http://f.ptcdn.info/047/016/000/1393268362-REEXP1JPG-o.jpg
- ป้ายชื่อ , ปากกาเขียนชื่อ
- เชือก
พุธ
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ จินตนาการ
ชื่อกิจกรรม: ดนตรีกับชีวิต
ขั้นเตรียม:รู้ลมหายใจ หายใจเข้า ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการร้องประสานเสียงอย่างง่าย
ครูนำหลอดพลาสติกที่ตัดตามขนาดต่างๆมาให้นักเรียนดูและทดสอบการเป่าหลอดที่มีความยาวแตกต่างกันให้นักเรียนฟังและถามกระตุ้นว่า เหตุใดจึงได้ยินเสียงที่แตกต่างกัน

สื่อ/อุปกรณ์:
- ปี่หลอด
- เพลงขอให้เธอมีความสุข
- ป้ายเขียนกำกับโน๊ตเพลง
พฤหัสบดี
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม
: Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ขั้นจบ
: ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ท่าโยคะ
ศุกร์
-เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งของ
-มีสติจดจ่อในสิ่งที่ทำ
-กลับมารู้ตัว
ชื่อกิจกรรม : ฉันสัมพันธ์กับใคร
ขั้นเตรียม : หลับตาสมาธิ ใคร่ครวญอยู่กับตัวเอง
ขั้นกิจกรรม : ครูให้นักเรียน Web เชื่อมโยงของครู(เตรียมมา)ที่สัมพันธ์กับตนเอง
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนออกแบบ Web เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งอื่น
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ : ครูกล่าว Empower และขอบคุณซึ่งกันและกัน
Web เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
วันอังคาร
ขั้นเตรียม : พี่ๆและคุณครูร่วมกำกับสติด้วยการเดิน บนเส้นทางกับกับสติ
ขั้นกิจกรรม : พี่ๆแต่ละคนลือกหนังสือที่ชื่นชอบและหามุมสำหรับตนเองเพื่ออ่านหนังสือ
ขั้นจบ : พี่ๆและคุณครูร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น